OM OSS


OM OSS


Vilka är Boxit Design?

 

Boxit Design tillverkar fastighetsboxar. Formgivna för att höja det estetiska värdet i rummet. Sist men inte minst, för att vara hållbara produkter sett utifrån livscykelanalyser. Helt enkelt ditt bästa val!

 

Vi erbjuder dig vår kunskap, vårt stora engagemang och självklart, produkter av hög kvalitet. Vår fabrik i Småland har lång erfarenhet av att tillverka produkter för svenska krav. Avstånden till våra underleverantörer är korta vilket gör det enkelt att samarbeta och ger dessutom korta transportsträckor.

 

Vi har idag samarbeten med duktiga formgivare på flera olika svenska företag som

t ex Note Design Studio, Idesign, Dinell-Johansson arkitekter, Thomas Bernstrand och Norra Norr.


Miljö, kvalitet & ansvarsfullt företagande (CSR).

 

Boxit Design tänker hela tiden på miljön vid produktutveckling, tillverkning och vid transporter. Vi tänker även mycket på hur vi till vardags använder jordens resurser på allra bästa sätt utan att påverka den alltför mycket.

 

Saker vi har tänkt på är t ex:

 

• Högre materiell kvalitet så att produkterna håller bättre och längre.

• Högre designkvalitet så att produkterna är aktuella och klarar tidens skiftningar.

• Högre miljömedvetenhet så att produktion och processer blir miljöeffektiva och energikonsumtionen minskar.

• Högre logistisk miljömedvetenhet så att bland annat tranporterna minskar.

• Återvinningsbara material så att råvaruurtaget minskar.

• Förnyelsebara material så att jordens resurser bevaras.

• Etik och moral så att vi kan garantera att produkterna är framställda efter de bästa och ärligaste värderingsgrunderna .

• Sist men inte minst, TILLVERKAT I SVERIGE!

 

För att underlätta ett medvetet och genomtänkt val så har vi valt att producera alla våra produkter i Sverige. En försäkran om att allt har gått rätt till på alla sätt och vis.

Genom att arbeta efter dessa kriterier, kan vi på ett helt annat sätt ände företagen som har tillverkning i lågkostnadsländer garantera att produkterna är tillverkade enligt goda villkor.

Boxit Design stödjer föreningsfrihet och erkänner rätten till kollektiva förhandlingar.

Vi tar avstånd till alla former av tvångsarbete, barnarbete och diskriminering vid anställning och yrkesutövande.

 

Boxit Design främjar en positiv arbetsmiljö i vilken individen kan växa och utvecklas. Vi strävar efter en allomfattande miljö som värdesätter individuella olikheter och respekterar individuella behov. Vi upprätthåller en säker och trygg arbetsmiljö och respekterar anställdas förpliktelser mot tidigare arbetsgivare, såsom bevarandet av

konfidentiell information.

 

Boxit Design följer tillämpliga lagar och branschnormer för arbetsrätt, arbetstid, övertid och löner.

 

Boxit Design motarbetar alla former av korruption, inklusive utpressning och bestickning. Vi förstår och följer lagar gällande gränsöverskridande handel.

 

Vi skyddar personlig och konfidentiell information från våra

samarbetspartners och kunder och undviker intressekonflikter. Vi ger

eller tar inte emot tvivelaktiga gåvor eller misstänkta betalningar.

 

 

Vi strävar efter att skapa långsiktiga relationer med våra

samarbetspartners och följer lagar och förordningar gällande en öppen

och fri marknad.

Visst låter det som självklarheter? Det tycker vi med men vi vet att det

tyvärr finns en en del företag som helt struntar i att ta ansvar för

att öka sin egen vinst.

 

Du som kund kan påverka mer än du tror genom att bara handla av seriösa företag!